Wróć

Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

BROKER

 

8 powodów dla których warto ubezpieczać się za pośrednictwem brokera:

 

1. Niezależność – broker jest pośrednikiem niezależnym od towarzystw ubezpieczeniowych, zapewnia swym klientom obiektywne  porady  w sprawach ubezpieczeń oraz związanych z tym kosztów.

 

2. Redukcja kosztów ubezpieczenia –  oszczędności  finansowe są skutkiem  właściwego  zanalizowania  ryzyk,  za  które  klient  opłaca  składkę.  W wyniku   negocjacji  z  zakładem  ubezpieczeń  oraz  każdorazowego odnoszenia  się  do  rynkowego  poziomu  wysokości  składek  broker redukuje  koszty ubezpieczenia.

 

3. Odpowiedzialność majątkowa  – broker ponosi odpowiedzialność w przypadku błędnie zawartego ubezpieczenia. Odpowiedzialność  ta jest dodatkowo asekurowana  polisą odpowiedzialności cywilnej brokera.

 

4. Oszczędność czasu –  zlecenie brokerowi  analizy ofert, treści umów ubezpieczeniowych  oraz serwisu posprzedażowego eliminuje zaangażowanie osobiste klienta lub  jego pracowników w szeroko rozumianą obsługę ubezpieczeń firmy.

 

5. Wiedza –  rozwój rynku ubezpieczeniowego powoduje nieustanne pojawianie się ciągle    nowych  produktów  ubezpieczeniowych,  zmianę  kosztów  oferowanej ochrony,  a  także  wzrost  liczby  samych zakładów ubezpieczeń.  Broker to profesjonalista wyposażony w odpowiednią, specjalistyczną wiedzę, stale monitorujący informacje o rynku ubezpieczeniowym.

 

6. Cena usługi – czynności brokerskie wykonywane są nieodpłatne, wynagrodzenie pokrywa wybrany przez klienta zakład ubezpieczeń w formie kurtażu.

 

7. Obsługa szkód – integralną częścią obsługi brokerskiej jest pomoc przy likwidacji szkód – zgłaszanie szkód, korespondencja z zakładami ubezpieczeń, dochodzenie roszczeń itp.

 

8. Serwis  – po zawarciu ubezpieczeń broker obejmuje stałą opieką  portfel ubezpieczeniowy klienta w tym kontrolę nad  terminami płatności rat i wznowień.