Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
11/12/17

Ubezpieczenie obowiązkowe zgodne z Rozporządzaniem Ministra Finansów z 6.11.2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Ubezpieczenie dobrowolne:

  • także prowadzenie ksiąg podatkowych oraz doradztwo kadrowe (w tym rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne)
  • nadwyżkowy limit ponad ubezpieczenie dobrowolne
  • dodatkowe koszty obrony
  • odpowiedzialność za naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy
  • odpowiedzialność za oszczerstwo, zniesławienie lub pomówienie
  • odpowiedzialność za naruszenia praw własności intelektualnej
  • utrata dokumentów
  • pokrycie kosztów w postępowaniu karnym, karno-skarbowym lub administracyjnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OC księgowych