Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
02/06/23

OC kuratora obejmuje:

- odpowiedzialność cywilną zawodowa kuratora,

- szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia powierzonego Ubezpieczonemu przez pracodawcę ( w tym szkody
  w samochodach służbowych, laptopach, telefonach komórkowych itp.)

- koszty odtworzenia dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu które były przez niego utracone lub uszkodzone,

- szkody polegające na naruszeniu dóbr osobistych osób trzecich w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego
  czynności  zawodowych( w tym należne z tego tytułu zadośćuczynienia)

Szczegółowe informacje i możliwość zawarcia umowy z rabatem:   Tutaj

OC kuratora