Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
OC kuratora obejmuje: - odpowiedzialność cywilną zawodowa kuratora, - szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia powierzonego Ubezpieczonemu przez pracodawcę ( w tym szkody   w samochodach służbowych, laptopach, telefonach komórkowych
Ubezpiecz swoje dziecko on-line bez wychodzenia z domu. Jeżeli nie odpowiada Ci oferta zaproponowana przez placówkę oświatową możesz zawrzeć ubezpieczenia indywidualnie wybierając z pośród wielu wariantów.   Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa
Zakres ochrony świadczenie na wypadek utraty dochodu w związku z całkowitą okresową lub trwałą niezdolnością do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
Ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy i lekarzy dentystów  Lekarzom kontraktowym lub prowadzącym prywatne praktyki w wymierny sposób rekompensujemy utratę dochodu: • podczas czasowej niezdolności do pracy – wynikłej zarówno
Ubezpieczenie dla Funkcjonariuszy Publicznych/Urzędników pracujących m.in.: w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz Urzędach Celnych i Skarbowych. Uczestnikiem programu może zostać każdy Funkcjonariusz Publiczny, który bierze udział w procesie podejmowania decyzji administracyjnych
Ubezpieczenie działające na zasadzie grupowych ubezpieczeń na życie funkcjonujących w zakładach pracy, z tym wyjątkiem, że może przystąpić prawie każda osoba. Dzięki temu ubezpieczeniu możesz zagwarantować sobie i swoim bliskim
Ubezpieczenie obowiązkowe zgodne z Rozporządzaniem Ministra Finansów z 6.11.2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ubezpieczenie dobrowolne: także prowadzenie ksiąg
Zakres ochrony Ubezpieczenie zawsze przewiduje 5 rodzajów świadczeń: na wypadek śmierci w wypadku komunikacyjnym na wypadek całkowitej trwałej (tj. dożywotniej) utraty zdolności do pracy rentę, tj. miesięczne świadczenie na wypadek

Ubezpieczenia